امروز : پنجشنبه، 14 اسفند 99

گرفتن خروجی اکسل (xlsx) با php

تعداد بازدید: 108

PhpSpreadsheet کتابخانه ای است که با PHP خالص نوشته شده و مجموعه ای از کلاسها را ارائه می دهد که به شما امکان می دهد انواع مختلف قالبهای صفحه گسترده مانند Excel و LibreOffice Calc را بخوانید و بنویسید.

مستندات این کتابخانه در گیت هاب یا سایت اصلی کتابخانه

PhpSpreadsheet نسخه بعدی PHPExcel است. این سازگاری را برای بهبود چشمگیر کیفیت پایه کد (فضاهای نام ، مطابقت PSR ، استفاده از آخرین ویژگی های زبان PHP و غیره) از بین می برد.

از آنجا که تمام تلاش ها به PhpSpreadsheet منتقل شده است ، PHPExcel دیگر حفظ نخواهد شد. همه مشارکت های PHPExcel ، وصله ها و ویژگی های جدید ، باید شاخه اصلی PhpSpreadsheet را هدف قرار دهند.

آموزش نصب

برای نصب PhpSpreadsheet در پروژه خود از composer استفاده کنید:

composer require phpoffice/phpspreadsheet

در پوشه نصب شده یک فایل index.php بسازید و کدهای زیر را در آن قرار دهید:

<?php

require 'vendor/autoload.php';

use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;

$spreadsheet = new Spreadsheet();
$sheet = $spreadsheet->getActiveSheet();
$sheet->setCellValue('A1', 'Hello World !');
$spreadsheet->getActiveSheet()->mergeCells('A2:K2');
$sheet->setCellValue('a2', 'test');
$spreadsheet->getActiveSheet()->setRightToLeft(true);
$writer = new Xlsx($spreadsheet);
$writer->save('hello world.xlsx');

در پوشه فوق یک فایل اکسل ایجاد خواهد شد.

تنظیمات فایل اکسل

نوشتن در یک سلول:

$sheet->setCellValue('a2', 'test');

راست چین کردن:

$spreadsheet->getActiveSheet()->setRightToLeft(true);

ادغام چند سلول

$spreadsheet->getActiveSheet()->mergeCells('A2:K2');

سید خلیل حسینی


  • برنامه نویس فول استک پی اچ پی و لاراول
  • پلاگین نویسی وردپرس