امروز : چهارشنبه، 26 مرداد 1401

زبان انگلیسی - درس 1 - خوش آمدگویی

تعداد بازدید: 37

آموزش زبان انگلیسی - خوش آمدگویی

سلام در انگلیسی

سلام (رسمی) hello (formal)
سلام (غیر رسمی) hi
سلام (غیر رسمی) hey
سلام (غیر رسمی) hey there
سلام بچه ها (غیر رسمی) hey guys
صبح بخیر (قبل از 12 ظهر) good morning
عصر بخیر (بین 12 تا 18) good afternoon
عصر بخیر (بعد از 18) good evining

احوالپرسی در انگلیسی

حالت چطوره؟ خوبم. ممنون how are you? I'm fine. thank you
چیکار میکنی؟ عالی. ممنون how do yo do? very well.thank you
چطوری؟ خوبم ممنون how is (how's) it going? fine. thanks
اوضاع چطوره؟ خوبم how's every thing? I'm ok
اوضاعت چطوره؟ بد نیستم
how are thing's with you? Not bad
چیکار میکنی یا حالت چطوره؟ بد نیستم how are you doing? so so / as usual

نام و نام خانوادگی در انگلیسی

نام first name = given name
نام وسط middle name
نام خانوادگی last name= family name = sur name
نام کامل full name
نام مستعار nick name

خداحافظی در انگلیسی

بدرود - وداع (بسیار رسمی) farewell
خداحافظ (رسمی) good bye
خداحافظ (غیر رسمی) bye
بای بای bye-bye
شب بخیر هنگام خوابیدن good night
می بینمت see you
بعدا می بینمت see you later
به زودی می بینمت see you soon
فردا می بینمت see you tomorrow
مراقب خودت باش take care

سید خلیل حسینی

کارشناس کامپیوتر، علاقه مند و فعال در حوزه برنامه نویسی و طراحی سایت
برنامه نویس بک اند پی اچ پی و لاراول 
برنامه نویس فرانت اند
پلاگین نویس و طراح صفحات وردپرس

blog-author-image