امروز : چهارشنبه، 26 مرداد 1401

گرفتن خروجی exe در tKinter پایتون بدون cmd

تعداد بازدید: 212

برای تبدیل یک برنامه استاندارد Tkinter به یک فایل اجرایی ، ما معمولا از بسته Pyintsaller استفاده می کنیم. این پکیج فایل برنامه را به یک برنامه اجرایی تبدیل می کند. با این حال، متوجه می‌شویم که وقتی فایل اجرایی (یا .exe) را باز می‌کنیم، قبل از باز کردن پنجره برنامه، یک پوسته فرمان را نمایش می‌دهد. می‌توانیم با تعیین دستور زیر کنسول را مخفی کنیم یا از آن اجتناب کنیم.

در این مثال، ما یک فایل .exe از برنامه زیر با استفاده از PyInstaller ایجاد می کنیم.

فرض کنید برنامه پایتون شما به صورت زیر باشد:

app.py

#Import the required Libraries
from tkinter import *

win = Tk()
win.title("my app")
win.geometry("750x250")
win.iconbitmap('D:\py\icon.ico')

def myclick():
   message= "Hello "+ entry.get()
   label= Label(win, text= message, font= ('Times New Roman', 14, 'italic'))
   entry.delete(0, 'end')
   label.pack(pady=30)


entry = Entry(win, width= 40 ,font= ('Helvetica', 30))
entry.pack(padx=10, pady=10)

btn = Button(win, text='Enter your name', command= myclick)
btn.pack(pady=10)

win.mainloop()

تصویر زیر را به عنوان آیکون برنامه با نام icon.ico باید در پوشه برنامه خود قرار دهید یا از آیکون خودتان استفاده کنید.

دستور زیر را در ترمینال وارد کنید.

pyinstaller.exe --onefile --icon=icon.ico app.py --windowed

وارد پوشه برنامه خود شود و در پوشه dist یک فایل اجرایی ایجاد شده است. سایر فایل ها و پوشه ها را می توانید حذف کنید.

سید خلیل حسینی

کارشناس کامپیوتر، علاقه مند و فعال در حوزه برنامه نویسی و طراحی سایت
برنامه نویس بک اند پی اچ پی و لاراول 
برنامه نویس فرانت اند
پلاگین نویس و طراح صفحات وردپرس

blog-author-image