امروز : یکشنبه، 03 بهمن 1400

افزودن ستون دلخواه به لیست کاربران وردپرس

تعداد بازدید: 82

برای افزودن ستون یک دلخواه مانند تلفن همراه هر کاربر در لیست کاربران وردپرس می توانید از کد های زیر استفاده کنید.

Add custom column to wordpress Users admin panel

function register_custom_user_column($columns) {
    $columns['customer_since'] = 'تلفن همراه';
    return $columns;
}
function register_custom_user_column_view($value, $column_name, $user_id) {
    $billing_phone = get_user_meta( $user_id, "billing_phone", true );

    if($column_name == 'customer_since') return $billing_phone;
    return $value;

}
add_action('manage_users_columns', 'register_custom_user_column');
add_action('manage_users_custom_column', 'register_custom_user_column_view', 10, 3);

سید خلیل حسینی

کارشناس کامپیوتر، علاقه مند و فعال در حوزه برنامه نویسی و طراحی سایت
برنامه نویس بک اند پی اچ پی و لاراول 
برنامه نویس فرانت اند
پلاگین نویس و طراح صفحات وردپرس

blog-author-image