امروز : شنبه، 05 آذر 1401

افزودن ستون دلخواه به لیست کاربران وردپرس

تعداد بازدید: 369

برای افزودن ستون یک دلخواه مانند تلفن همراه هر کاربر در لیست کاربران وردپرس می توانید از کد های زیر استفاده کنید.

Add custom column to wordpress Users admin panel

function register_custom_user_column($columns) {
    $columns['customer_since'] = 'تلفن همراه';
    return $columns;
}
function register_custom_user_column_view($value, $column_name, $user_id) {
    $billing_phone = get_user_meta( $user_id, "billing_phone", true );

    if($column_name == 'customer_since') return $billing_phone;
    return $value;

}
add_action('manage_users_columns', 'register_custom_user_column');
add_action('manage_users_custom_column', 'register_custom_user_column_view', 10, 3);

سید خلیل حسینی

کارشناس کامپیوتر، علاقه مند و فعال در حوزه برنامه نویسی و طراحی سایت
برنامه نویس بک اند پی اچ پی و لاراول 
برنامه نویس فرانت اند
پلاگین نویس و طراح صفحات وردپرس

blog-author-image