امروز : شنبه، 09 مهر 1401

آموزش html - عناصر HTML

تعداد بازدید: 353

یک عنصر HTML توسط یک تگ شروع، محتوای داخل تگ و یک تگ پایان تعریف می شود.

<tagname>Content goes here...</tagname>
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p> 

عناصر HTML تودرتو

عناصر HTML را می توان توقیف کرد (این بدان معنی است که عناصر می توانند عناصر دیگری را در خود جای دهند).

تمام اسناد HTML از عناصر HTML تو در تو تشکیل شده است.

مثال زیر شامل چهار عنصر HTML (<html> ، <body> ، <h1> و <p>) است:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html> 

عنصر <html> عنصر اصلی است و کل سند HTML را تعریف می کند.

این یک برچسب شروع <html> و یک برچسب پایان <html> دارد.

سپس ، در داخل عنصر <html> یک عنصر <body> وجود دارد.

عنصر <body> بدنه سند را تعریف می کند.

این برچسب شروع <body> و برچسب پایان <body> دارد.

سپس ، در داخل عنصر <body> دو عنصر دیگر وجود دارد: <h1> و <p>.

همیشه تگ پایان را ببندید

برخی از عناصر HTML حتی اگر برچسب پایان را فراموش کنید به درستی نمایش داده می شوند.

یک مثال غلط:

<html>
<body>

<p>This is a paragraph
<p>This is a paragraph

</body>
</html> 

با این حال ، هرگز به این اعتماد نکنید! در صورت فراموش کردن برچسب پایان ، ممکن است نتایج و خطاهای غیرمنتظره رخ دهد!

عناصر HTML خالی

عناصر HTML بدون محتوا عناصر خالی نامیده می شوند.

تگ <br> یک خط شکسته را تعریف می کند (ادامه محتوا در خط بعد می آید) و یک عنصر خالی و بدون برچسب بسته شدن است:

<p>This is a <br> paragraph with a line break.</p> 

HTML حساس به حروف کوچک و بزرگ نیست.

مثلاً <P> به معنای همان <p> است.

استاندارد HTML نیازی به برچسب های کوچک ندارد ، اما W3C حروف کوچک را در HTML توصیه می کند و برای انواع اسناد دقیق تر مانند XHTML به حروف کوچک نیاز دارد.

سید خلیل حسینی

کارشناس کامپیوتر، علاقه مند و فعال در حوزه برنامه نویسی و طراحی سایت
برنامه نویس بک اند پی اچ پی و لاراول 
برنامه نویس فرانت اند
پلاگین نویس و طراح صفحات وردپرس

blog-author-image