امروز : چهارشنبه، 26 مرداد 1401

نحوه ایجاد صفحه 404 سفارشی در برنامه لاراول 8

تعداد بازدید: 337

در این آموزش می خواهیم چگونگی ایجاد صفحه سفارشی 404 و 403 ، 500 ، 419 ، 255 ، 405 در لاراول 8 را ایجاد کنیم.
Laravel مدیریت این صفحات را به صورت خودکار انجام می دهد. 

این آموزش را با ایجاد یک پروژه جدید لاراول با استفاده از composer شروع کنید:

composer create project laravel/laravel test

 

یک فایل با نام 404.blade.php در مسیر زیر بسازید.

resources/views/errors/404.blade.php

اگر لارول آدرس اینترنتی مرتبط را پیدا نکنید ، شما را به صفحه 404 هدایت می کند. به همین ترتیب می توانید صفحات 403 ، 500 ، 419 ، 255 و 405 مانند صفحه 404 در پوشه errors ایجاد کنید.

یک نمونه ساده صفحه 404

<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

  <title>404 Custom Error Page Example</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

</head>

<body>
  <div class="container mt-5 pt-5">
    <div class="alert alert-danger text-center">
      <h2 class="display-3">404</h2>
      <p class="display-5">Oops! Something is wrong.</p>
    </div>
  </div>
</body>

</html>

جهت اجرای برنامه لارول دستور زیر را جرا کنید و یک روت را که وجود ندارد اجرا کنید.

php artisan serve
http://127.0.0.1:8000/not

سید خلیل حسینی

کارشناس کامپیوتر، علاقه مند و فعال در حوزه برنامه نویسی و طراحی سایت
برنامه نویس بک اند پی اچ پی و لاراول 
برنامه نویس فرانت اند
پلاگین نویس و طراح صفحات وردپرس

blog-author-image