امروز : سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401

افزایش حداکثر حافظه در وردپرس

تعداد بازدید: 318

فایل wp-config.php را باز کنید.
درست بعد از این خط در wp-config.php کدهای زیر را قرار دهید:

define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '256M' ); 
ini_set('max_execution_time','36000');

اگر خطای تعریف ثابت  WP_MEMORY_LIMIT alraedy defined را دریافت کردید از طریق php و کد زیر مقدار را تغییر دهید.

ini_set('memory_limit', '512M');

محل اصلی تعریف ثوابت در وردپرس در پوشه wp-includes  و سپس فایل default-constants.php است.

// Define memory limits.
  if ( ! defined( 'WP_MEMORY_LIMIT' ) ) {
    if ( false === wp_is_ini_value_changeable( 'memory_limit' ) ) {
      define( 'WP_MEMORY_LIMIT', $current_limit );
    } elseif ( is_multisite() ) {
      define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '64M' );
    } else {
      define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '40M' );
    }
  }

  if ( ! defined( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT' ) ) {
    if ( false === wp_is_ini_value_changeable( 'memory_limit' ) ) {
      define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', $current_limit );
    } elseif ( -1 === $current_limit_int || $current_limit_int > 268435456 /* = 256M */ ) {
      define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', $current_limit );
    } else {
      define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '256M' );
    }
  }

سید خلیل حسینی

کارشناس کامپیوتر، علاقه مند و فعال در حوزه برنامه نویسی و طراحی سایت
برنامه نویس بک اند پی اچ پی و لاراول 
برنامه نویس فرانت اند
پلاگین نویس و طراح صفحات وردپرس

blog-author-image