امروز : شنبه، 09 مهر 1401

پکیج سئوی موتورهای جستجو برای لاراول و لومن

تعداد بازدید: 730

در این مقاله به معرفی یک پکیج خوب لاراول یا لومن جهت سئو کردن مقالات می پردازیم.
نام پکیج: seotools

ویژگی های پکیج:

امکانات رابط کاربری ساده دوستانه

تنظیم آسان عناوین و برچسب های متا

متاهای تنظیم شده برای کارتهای توییتر و Open Graph

تنظیم آسان برای داده های مرتبط JSON

آموزش نصب پکیج seotools

1 - اولین قدم استفاده از composer برای نصب بسته و به روزرسانی خودکار فایل composer.json شما است ، می توانید با اجرای این کار:

composer require artesaos/seotools

توجه: اگر از لاراول 5.5 استفاده می کنید ، مراحل 2 و 3 برای شما غیرضروری است. SEOTools از Laravel New Package Discovery پشتیبانی می کند. با اینحال اگر پکیج کار نکرد این مراحل را هم انجام دهید.

2 - تأمین کننده (Provider) برای این بسته را تنظیم کنید ، لاراول می تواند پیکربندی برنامه خود را به روز کنید ، فقط کافی است فایل config / app.php خود را به روز کنید و کد زیر را در انتهای بخش "ارائه دهندگان" اضافه کنید:

return [
  // ...
  'providers' => [
    Artesaos\SEOTools\Providers\SEOToolsServiceProvider::class,
    // ...
  ],
  // ...
];

برای لومن:

<?php
// ...

$app = new Laravel\Lumen\Application(
  dirname(__DIR__)
);

// ...

$app->register(Artesaos\SEOTools\Providers\SEOToolsServiceProvider::class);

// ...

return $app;

3. تنظیم Facades

return [
  // ...
  'aliases' => [
    'SEOMeta'    => Artesaos\SEOTools\Facades\SEOMeta::class,
    'OpenGraph'   => Artesaos\SEOTools\Facades\OpenGraph::class,
    'Twitter'    => Artesaos\SEOTools\Facades\TwitterCard::class,
    'JsonLd'    => Artesaos\SEOTools\Facades\JsonLd::class,
    'JsonLdMulti'  => Artesaos\SEOTools\Facades\JsonLdMulti::class,
    // or
    'SEO' => Artesaos\SEOTools\Facades\SEOTools::class,
    // ...
  ],
  // ...
];

4. انتشار

php artisan vendor:publish

در کنترلر خود از کدهای زیر استفاده کنید:

public function show($id)
  {
    $post = Post::find($id);

    SEOMeta::setTitle($post->title);
    SEOMeta::setDescription($post->resume);
    SEOMeta::addMeta('article:published_time', $post->published_date->toW3CString(), 'property');
    SEOMeta::addMeta('article:section', $post->category, 'property');
    SEOMeta::addKeyword(['key1', 'key2', 'key3']);

    OpenGraph::setDescription($post->resume);
    OpenGraph::setTitle($post->title);
    OpenGraph::setUrl('http://current.url.com');
    OpenGraph::addProperty('type', 'article');
    OpenGraph::addProperty('locale', 'pt-br');
    OpenGraph::addProperty('locale:alternate', ['pt-pt', 'en-us']);

    OpenGraph::addImage($post->cover->url);
    OpenGraph::addImage($post->images->list('url'));
    OpenGraph::addImage(['url' => 'http://image.url.com/cover.jpg', 'size' => 300]);
    OpenGraph::addImage('http://image.url.com/cover.jpg', ['height' => 300, 'width' => 300]);
    
    JsonLd::setTitle($post->title);
    JsonLd::setDescription($post->resume);
    JsonLd::setType('Article');
    JsonLd::addImage($post->images->list('url'));
}

 

در ویو از کدهای زیر استفاده کنید:

<html>
<head>
  {!! SEOMeta::generate() !!}
  {!! OpenGraph::generate() !!}
  {!! Twitter::generate() !!}
  {!! JsonLd::generate() !!}
  // OR with multi
  {!! JsonLdMulti::generate() !!}

  <!-- OR -->
  {!! SEO::generate() !!}

  <!-- MINIFIED -->
  {!! SEO::generate(true) !!}

  <!-- LUMEN -->
  {!! app('seotools')->generate() !!}
</head>
<body>

</body>
</html>

سید خلیل حسینی

کارشناس کامپیوتر، علاقه مند و فعال در حوزه برنامه نویسی و طراحی سایت
برنامه نویس بک اند پی اچ پی و لاراول 
برنامه نویس فرانت اند
پلاگین نویس و طراح صفحات وردپرس

blog-author-image