امروز : سه شنبه، 24 فروردین 1400

آموزش html - انواع تیتر

تعداد بازدید: 46

تیترهای html با برچسب های <h1> تا <h6> تعریف می شوند.

<h1> مهمترین عنوان را تعریف می کند. <h6> کم اهمیت ترین را تعریف می کند.

<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6> 

آیا سرتیترها مهم هستند؟

موتورهای جستجو از تیترها استفاده می کنند تا ساختار و محتوای صفحات وب شما را فهرست کنند.

استفاده از عناوین برای نشان دادن ساختار سند بسیار مهم است. از <h1> باید برای عناوین اصلی استفاده شود ، به دنبال آن <h2> ، سپس <h3> از اهمیت کمتری و غیره.

توجه: از سرفصل ها فقط برای عناوین استفاده کنید. برای ایجاد متن بزرگ یا پررنگ استفاده نکنید.

عناوین بزرگتر

هر عنوان HTML دارای اندازه پیش فرض است. با این وجود می توانید با استفاده از ویژگی CSS اندازه فونت را برای هر عنوان تعیین کنید:

<h1 style="font-size:60px;">Heading 1</h1>

سید خلیل حسینی


  • برنامه نویس فول استک پی اچ پی و لاراول
  • پلاگین نویسی وردپرس