0 دیدگاه تعداد بازدید: 9
ادامه مطلب

جملات ناب

مهم ترین چیز در زندگی چیست؟ فقط یک چیز مهم است، شادی. هرگز، هرگز اجازه نده کسی شادی تو را از تو بگیرد. “کریستین بوبن”