امروز : سه شنبه، 24 فروردین 1400

آموزش استفاده از Ajax در پلاگین وردپرس

تعداد بازدید: 66

برای استفاده از Ajax در پلاگین وردپرس ابتدا یک صفحه index.php بسازید و کدهای زیر را در آن بنویسید.

<?php 
/*
* Plugin Name: تست ایجکس
* Description: آموزش Ajax
* Version: 1.0
* Author: سید خلیل حسینی
* Author URI: kh.hoseini1394@gmail.com/
*/

add_action('wp_enqueue_scripts', 'script_enqueuer');
function script_enqueuer() {
  wp_enqueue_script( 'script', plugins_url('like.js' , __FILE__ ), array('jquery') , false , true);
	wp_localize_script( 'script', 'myAjax', array( 'ajaxurl' => admin_url( 'admin-ajax.php')));
}

add_action("wp_ajax_myfunc","myfunc");
add_action("wp_ajax_nopriv_myfunc","myfunc");
function myfunc(){
  $id = $_POST['id'];
  echo $id*2;
  die ();
}

function test_ajax(){
  echo '<input class="user_like" type="button" value="test">';
}
add_shortcode( "test_ajax", "test_ajax" );
?>

در همان پوشه اصلی پلاگین یک فایل با نام like.js بسازید و کدهای زیر را درون آن قرار دهید.

jQuery(document).ready(function($) {

  $(".user_like").click(function () {
   $.ajax({
     type: 'POST',
     url: myAjax.ajaxurl,
     data: {
       id: 4,
       'action': 'myfunc'
     }, success: function (result) {
 
       alert(result);
     },
     error: function () {
       alert("error");
     }
   });
 
 });


 });

حالا به بخش ساخت برگه ها بروید و یک برگه بسازید و شورت کد test_ajax را درون برگه بنویسید. مثل زیر:

[test_ajax]

به لینک برگه بروید و از Ajax لذت ببرید!

سید خلیل حسینی


 • برنامه نویس فول استک پی اچ پی و لاراول
 • پلاگین نویسی وردپرس