امروز

چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸

جملات ناب

اگر فقیر به دنیا آمده‌اید ، این اشتباه شما نیست . اما اگر فقیر بمیرید ، این اشتباه شما است بیل گیتس