امروز

چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸

کلاغه می‌خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد

کلاغه می‌خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد، راه رفتن خودش را هم فراموش کرد مورد استفاده: کنایه از اشاره به تقلید کورکورانه می‌باشد. در بیشه‌زاری سرسبز …


ضرب المثل های قرآنی با ذکر آیه

گلستان ضرب المثل های قرآنی نه تنها شعرا و ادبا و فقها و… تحت تأثیر قرآن بوده اند و از آیات وحی الهام گیری کرده اند؛ بلکه …


داستان ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز

این ضرب المثل غالباً به منظور دفع مزاحم به کار برده می شود و یا فی الحقیقه در موضوع مورد تقاضا نقش و اثر وجودی نداشته باشد. …


ضرب المثل های معروف ایرانی با معنی

در این بخش تعدادی از ضرب المثل های ایرانی را به ترتیب حروف الفبا و با معنی برای شما عزیزان قرار داده ایم.   ضرب المثل با …


جملات ناب

افراد دارای شخصیت قوی همواره با مخالفت شدید از سوی افراد با افکار سطح پایین مواجه شده اند. آلبرت انیشتین