امروز

دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

0 دیدگاه تعداد بازدید: 1
ادامه مطلب

جملات ناب

هر گاه خود را در کنار اکثریت می بینی، وقت آن رسیده که متوقف شوی و تأمل کنی. مارک تواین