0 دیدگاه تعداد بازدید: 11
ادامه مطلب

جملات ناب

“مسولیت زندگیتان را به عهده بگیرید. این را بدانید … فقط شما هستید که میتوانید خودتان را به جایی که میخواهید برسانید، نه هیچکس دیگری” لِس براون