0 دیدگاه تعداد بازدید: 9
ادامه مطلب

جملات ناب

امروز نگرانی هایم را رها خواهم کرد ، با سختی ها و ترسهایم روبرو خواهم شد و ایمان دارم همه چیز بهتر خواهد شد.