امروز

چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸

حکم روزه در روز عاشورا

  فلسفه این که در روز عاشورا روزه گرفتن مکروه است چیست؟ دلیل آن چیست؟ وقتی برادران سنی را می بینم آنها می گویند روز عاشورا روزه …


حکم نماز مسافر از دید امام خامنه ای

 وجوب قصر در سفر در سفر باید نماز چهار رکعتی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصر (دو رکعت) خواند. توجه:  وجوب قصر فقط در خصوص …


جملات ناب

برای شروع نباید عالی باشی، اما برای عالی بودن باید شروع کنی.