امروز

دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

جملات ناب

آنها باورت نمی کنند تا زمانی که انجامش دهی!