امروز

شنبه ۵ بهمن ۹۸

مطالب تصادفی

جملات ناب

غیر ممکن فقط یک کلمه بزرگ است که توسط انسان های کوچک استفاده می شود.

مطالب پربازدید

جدیدترین مطالب