اگر یک فرم داشته باشیم که اطلاعات آن را به صورت post ارسال کرده ایم و بخواهیم با php آنها را دریافت کنیم، یک راه این است که با استفاده از $_POST تک تک دریافت و در متغیر ذخیره کنیم و یک راه دیگر این است که همه آنها را باهم دریافت کنیم.

فرض کنید می خواهیم اطلاعات زیر را دریافت کنیم:


$username = $_POST['username'];

$password = $_POST['password'];

$email= $_POST['email'];

$birthday= $_POST['birthday'];

and other

در صورت استفاده از تابع extract نیازی به نوشتن هیچ کدام نیست. فقط کافی است بنویسیم:

extract($_POST);
for $_GET: extract($_GET);

این کد همان کار بالا را انجام خواهد داد.