امروز

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جملات ناب

بزرگترین لذت در زندگی انجام کاری است که دیگران می گویند: تو نمی توانی! “رومن پولانسکی”