چرا کودکم جیغ می کشد

دلالیل متعددی می‌تواند برای این رفتار کودکان وجود داشته باشد، دلایلی که گاهی شاید خیلی عجیب به نظر برسند. مطمئن باشید اولین جیغ کشــیدن ها از روی عمد و برای آزار و اذیت شما نیست، بلکه با جیغ کشیدن کودک تنها سعی دارد قدرت صدایش را کشف کند و ببیند چه کارهایی می تواند با آن انجام دهد یا شاید گاهی از این راه خوشحالی و شادیاش را ابراز کند.

وقتی او برای اولیــن بار جیغ میکشــد از صدایش به وجد می‌آیــد و در پی آن به عکس العمل شما توجه می‌کند. جیغ کشیدن ها می تواند بسته به ســن کودک طبیعی یا غیرطبیعی باشد و رفتار و عکس العمل شــما در شــکل گیری صحیح یا ناصحیح این رفتــار تعیین کننده است، چرا که جیغ کشــیدن می تواند به مرور به ابزاری تبدیل شود برای رسیدن به خواسته ها یا شاید هم یک راه ارتباطی، شیوه بیان و اعتراض.

رفته رفته کودک با جیغ کشیدن می فهمد که می تواند توجه شما را به خودش جلب کند، حتی اگر این توجه منفی باشد. او به واکنشهای شما دقت میکند تا بفهمد کدام یک از رفتار هایش بیشترین اثر را روی شما دارد.

وقتی که جیغ می کشد خیلی سخت است که عصبانی نشــوید، ولی باید بدانید که عکس‌العمل شدید، او را برای جیغ کشیدن‌های طولانی تر و بلند تر تشویق می کند، در واقع این همان چیزی است که کودک میخواهد: »توجه بیشتر، حالا به هر نحوی» .معمولا او از عصبانیت شما متوجه میشود که این رفتار بهترین راه برای جلب نظر

جیغ زدن‌های کودک را تحلیل کنید و ببینید کودک شما در چه زمانی، به چه دلیل و به چه اندازه جیغ می کشــد، با رفع این موقعیت ها جیغ زدن‌هــای او رابه حداقل برسانید تا کم کم این رفتار از سرش بیافتد

شماســت و از این راه میگوید: «نگاه کن، من هم هستم. » رفته رفته جیغ کشیدن برای ارتباط و رسیدن به آنچه میخواهد به صورت عادت در می‌آید. اگر حتی یک بار برای کوتاه کردن صدایش به خواسته او تن بدهید، او در فریاد زدن مصمم تر خواهد شد.

هنگام جیغ زدن کودک چه باید کرد؟

عصبانی شدن و فریاد کشیدن متقابل، کاری از او پیش نمیبرد، بلکه این پیغام را به کودک می دهد که هر کس صدایش بلند تر باشد، پیروز میدان خواهد بود. قبل از هر اقدامی وضعیت رشدی کودک خود را در نظر بگیرید. تا قبل از ۱۸ ماهگی که کودک به خوبی قادر به بیان کلمات نیست، جیغ زدنهای گاه به گاه برای بیان احساسات یا به عنوان شیوهای ارتباطی امری طبیعی است.

باید صبور باشید و به شوخی یا جدی جیغ زدن‌های فرزندتان را تقویت نکنید. جیغ زدن‌های کودک را تحلیل کنید و ببینید کودک شما در چه زمانی، به چه دلیل و به چه اندازه جیغ می کشــد، با رفع این موقعیت ها جیغ زدن‌هــای او رابه حداقل برسانید تا کم کم این رفتار از سرش بیافتد.

مهارت‌هــای ارتباطی خــود را بــا کودک تان افزایــش دهید، وقت بیشــتری با کودک بگذرانید و او را ســرگرم کرده و به او یاد بدهید با اســتفاده از کلمات ساده خواسته هایش را بیان کند تا در برابر ناتوانی شما از فهمیدن آنچه می خواهد، مجبور به جیغ کشیدن نباشد. جیغ های گاه به گاه و اتفاقی او را نادیده بگیرید و قــراری با او بگذارید، وقتی او جیغ می کشد گوش تان درد گرفته و دیگر صدایش را نمی‌شنوید.

جیغ زدن را در او تقویت نکنید و مقابل جیغ هایش تسلیم نشوید، چون تنها یک بار تسلیم شدن کافی است تا او بفهمد هر چه بیشتر جیغ بزند وضعیت به نفع او به پایان میرسد. به خواسته های معقول او اهمیت بدهید تا فرق خواسته های بجا و نابجا را درک کند.

 

منبع : ماهنامه کودک

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جملات ناب

اگر تنها هدفت این است که ثروتمند شوی، هرگز به آن دست پیدا نخواهی کرد. جان دی. راکفلر