امروز

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جملات ناب

آنچه که انجام می‌دهی بسیار تأثیر گذارتر است از آنچه که می‌گویی. “استیون کاوی”