تعبیر خواب سیر : عالم خواب و رویا بسیار جالب است و هر کسی هم تجربه خواب دیدن را دارد.

دیدن سیر در خواب دارای معنی زیادی است.

به طور عمده، سیر نماد باروری است، در حالی که بوی زیاد آن ویژگی های محافظتی را نشان می دهد.

سیر یک گیاه سحر و جادو محسوب می شود.

به عنوان یک محافظ (به ویژه در برابر چشم بد) در تعبیر خواب اهمیت دارد.

سیر در تعبیر خواب چینی به شانس، سلامتی و بارداری اشاره می کند.

همچنین دیدن سیر در خواب شرایط فیزیکی – از جمله تقویت قلب را نشان می دهد.

دیدن سیر در خواب ممکن است نشاندهنده و هشداری برای عفونت در بدن ما باشد.

سیر در زمان های قدیم اهمیت زیادی داشت و آن را نماد باروری می دانستند.

گاهی اوقات خواب های ما چون بر اساس نگرانی و تفکرات و بحث های روزمره هستند، تعبیر خاصی ندارند.

اما واقعیت آن است برخی اوقات که خواب های ما به دور از زندگی روزمره ما هستند، ممکن است تعبیر خاصی هم داشته باشند.

تعبیر خواب سیر به گفته معبران ایرانی

برای ما هم معبران زیادی هستند که نظرات خود را در مورد تعبیر خواب ما بیان کرده اند.

از جمله معبران اسلامی و معبران غربی.

در اکثر مواقع تعابیر آنها از بیشتر موضوعات و به اصطلاح تم های خواب و رویا ما به هم نزدیک است و تقریبا متفق القول هستند.

اما گاهی تفاوت های اندکی هم در بین آنها وجود دارد که ممکن است تعبیر خواب ما به صورت اتفاقی در میان همین تفاوت های جزیی وجود داشته باشد.

مثلا تعبیر خواب سیر یکی از این خواب است که ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد.

در واقع در مورد دیدن سیر در خواب هم معبران زیادی اظهار نظر کرده اند.

برخی تعبیر خواب سیر پوست کندن را پیگیر هستند و برخی هم تعبیر خواب بوته سیر را مد نظر دارند.

اما باید دانست تعابیر این مضمون خواب ها با تعبیر خوردن سیر در خواب متفاوت است.

ما در این مقاله سعی کرده ایم تا به طور کامل دیدگاه تعبیرگران مختلف را گردآوری کنیم و به این سوال که سیر در خواب نشانه چیست پاسخ کاملی بدهیم.

مثلا در مورد خریدن سیر در خواب و همینطور در مورد کاشتن سیر در خواب و در مورد چیدن سیر در خواب بحث کرده ایم.

پس اگر به دنبال این هستید که بدانید سیر در خواب تعبیرش چیست ما را همراهی کنید.

تعبیر خواب سیر

سیر در خواب نشانه چیست؟

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

تعبیر سیر، مال حرامی می‌باشد که در آن خیر و راحتی وجود ندارد

تعبیر خواب سیر به گفته ابن سیرین:

تعبیرش مال حرام ‌‌‌‌‌و یا غم و اندوه و تباهی حال و روز می‌باشد.

تعبیر خواب سیر به گفته ابراهیم کرمانی:

تعبیر خوردن سیر، رنج و غم و گریستن می‌باشد، ولی اگر نخوردی، ضرر و زیان آن از خوردنش کمتر است (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب سیر به گفته امام صادق (ع):

تعبیرهای سیر عبارتند از:

۱- مال حرام

۲- سخن زشت

۳- غم و اندوه

۴- گریه کردن

۵- رنج و سختی کشیدن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن سیر در خواب، بر دارایی و مال حرام و سخنی زشت دلالت دارد. خوردن سیر در خواب تنها برای بیمار خوب است.

تعبیر خواب سیر به گفته منوچهر مطیعی:

سیر مال حرام است و بدنامی و شهرت و آوازه بد.

چنانچه در خواب ببینید مقداری سیر دارید به همان مقدار مال حرام به چنگ می آورید که موجب بدنامی شما می شود و همه از آن مطلع می گردند و شما نمی توانید خطائی را که مرتکب شده اید پنهان کنید.

شخصی به خانم آتیانوس گفت:

در خواب دیدم شخصی یک شیشه سیر ترشی هفت ساله برای من آورد من شیشه سیر ترشی را در آشپزخانه گذاشتم ولی بوی آن همه جای خانه را پر کرده بود.

خانم آیتانوس به او گفت:

رشوه گرفته ای و با آن پول حرام اسباب و لوازم خانه خریده ای و عمل تو طوری است که هر کس وارد خانه ات می شود در اولین نظر می فهمد تو پول مفت و باد آورده به دست آورده ای.

خوردن سیر غم و اندوهی است که از خوردن و داشتن مال حرام عارض بیننده خواب میشود.

تعبیر خواب سیر / تعبیر خواب سیر تازه / تعبیر خواب سیر ترشی / تعبیر خواب سیر تازه چیست / تعبیر خواب سیر خوردن / تعبیر خواب سیر و پیاز / تعبیر خواب سیر سبز

تعبیر خواب سیر به گفته آنلی بیتون:

۱ـ اگر در خواب از زمینی که در آن سیر کاشته اید عبور کنید ، نشانه آن است که از فقر و تنگدستی به سمت ثروتمند شدن حرکت خواهید کرد .

اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که با در نظر گرفتن اعتبار و شغل خواستگار خود ازدواج خواهد کرد .

۲ـ خوردن سیر در خواب ، نشانه آن است که با نگاهی به زندگی آرزوهای بیهوده را از خود دور می کنید .

در سر زمین رویاها آمده:

تعبیر خواب سیر : یک راز مخفی فاش می شود .

سیر می خرید : دیگران شما را خشمگین می کنند .

با سیر غذا درست می کنید : زیردستان شما در کار شما را دوست ندارند .

در باغچه خودتان سیر کاشته اید : دیگران ازشما متفرند .

به بچه هایتان سیر می دهید : آنها به شغلهای بالادست می یابند .

اشخاصی که سیر دوست ندارند : رقبا نمی توانند جای شما را بگیرند .

سیر می خورید : مشاجره بزرگ

منبع: نایریکا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جملات ناب

وقتی خشم به سراغت میاید به عواقب آن فکر کن. کنفوسیوس