امروز

چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸

جملات ناب

موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم، بلکه یعنی یک اشتباه را دوباره تکرار نکنیم.”جرج برناد شو”